Periodik Kusma Sendromu

Bu hastalıkta hiçbir sebep olmaksızın saatlerce veya günlerce bulantı ve kusma atakları görülür. En sık çocuklarda ve büyüklerde görülür. CVS’nin bilinen bir sebebi yoktur. Her bir kusma periyodu diğerine benzer, aynı saatte başlar, aynı şiddette sürer. Hastalık çok şiddetli olunca hasta günlerce yatakta kalır. Her 50 çocuktan birinde görülmektedir.
Hastalığın 4 safhası vardır: prodrom safhasında hastada karın ağrıları başlar, bu safha birkaç dakikadan saate kadar uzar. Bu safhada ilaç almak şikâyetleri ortadan kaldırabilir. Bazen de hiçbir uyarı olmaz; hasta sabah erkenden kalkar ve kusmalar başlar. Atak fazında bulantı ve kusmalar, solukluk, uykuya meyil ve bitkinlik gözlenir. Düzelme fazında hastanın şikâyetleri azalır. Semptomsuz dönemde ise hasta rahattır. Enfeksiyon, stresi, alerji, sinüs problemleri, çikolata ve peynir gibi gıdalardan sonra, gece yatmadan önce çok yemek yemek, çok sıcak havaları takiben, kadınlarda mentrüasyondan sonra şikâyetler başlayabilir.

Semptomlar
Şikayetler gece veya sabah erken saatlerde başlar, 1-4 gün bazen 10 gün kadar sürer. Bazen hastanın şikâyetleri o kadar çok olur ki şuurunu kaybedebilir.

Teşhis
Teşhis diğer hastalıkların olmadığını göstererek olur. CVS ile migren arasında bir ilişki olduğu tahmin edilmektedir. Migreni tetikleyen her şey CVS’ yi de tetiklemektedir. Birçok CVS’li çocuğun aile fertlerinde migren gözlenmektedir.

Tedavi
Kesin bir tedavisi yoktur. Hastalar çok istirahat etmeli, dinlenmeli ve kusmaları önleyici ilaçlar kullanmalıdır. Atak başlayınca tedavi semptomatik olmalıdır. Hasta karanlık ve sessiz bir ortamda olmalı, kusma ve bulantı çok ise damar yoluyla bol sıvılar verilmelidir. Karın ağrısı atakları olan hastaya mide ilaçları verilebilir. Kusmayla olan kayıpları karşılamak için bol sıvı ve elektrolitler alınmalıdır. Elektrolitler vücudun kendini iyi hissetmesine yardımcı olan tuzlardır. Bazı hastalarda iştah hemen normale döner ve katı gıdalara başlanılır.
 
4636
vesair.com